Ansökan

Välkommen till SBUF:s ansökningsformulär. Här börjar registreringen av din ansökan.

I ansökan kommer du att ledas igenom ansökningsrutinen och när alla uppgifter och filen med din projektbeskrivning är på plats startar du ansökningsprocessen genom att du registrerar ansökan. Du ska i sista ansökningssteget skriva ut en ansöksblankett som ska undertecknas av sökandens firmatecknare och av projektledaren.

Din ansökan behandlas i nästkommande mötesomgång hos SBUF.

Till ansökan