Ansöknings- och rapporteringstider 2016

Viktigt att ansökan eller slutrapporten inlämnas i tid för att hinna med i SBUF:s beslutsprocess.

SBUF har sju mötesomgångar om året, varav tre även behandlar ansökningar om bidrag till forskningsprojekt. För 2017 (och för sista mötesomgången 2016) gäller nedanstående tider för inlämning av ansökningar och slutrapporter. Observera att tiderna kan komma att ändras under pågående verksamhetsår på grund av faktorer som vi inte kan styra. Kontrollera därför eventuella uppdateringar på SBUF:s webbplats innan du lämnar in ansökningar eller slutrapporter.

 

Mötesomgång

Inlämning ansökan utvecklingsprojekt

Inlämning ansökan forskningsprojekt

Inlämning slutrapport

Besked om SBUF:s beslut

6–2016

15 september

15 september

15 september

V. 43

7–2016

20 november

20 november

V. 51

1–2017

15 januari

15 januari

V. 6

2–2017

15 februari

15 februari

15 februari

V. 12

3–2017

17 april

17 april

V. 20

4–2017

15 maj

15 maj

15 maj

V. 25

5–2017

13 augusti

13 augusti

V. 36

6–2017

15 september

15 september

15 september

V. 43

7–2017

19 november

19 november

V. 51