Så här gör du

Introduktion – Att söka bidrag

Vem kan söka bidrag?

SBUF:s medlemsorganisationer (SEKO, Byggnads, Ledarna, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen) kan söka bidrag från SBUF. Även företag som är anslutna till Sveriges Byggindustrier eller VVS Företagen kan söka bidrag från SBUF. Du kan enkelt kolla om ditt företag är medlem genom Sveriges Byggindustriers respektive VVS Företagens webbplatser.

Bidraget utbetalas till det sökande företaget. Sökande företag utser en projektledare som ansvarar för att projektets budget, tidplan, fakturering, lägesrapporter och slutrapportering. Projektledaren behöver inte vara anställd i det sökande företaget, det viktiga är att företaget anförtror projektledaren att sköta hanteringen gentemot SBUF.

Hur går jag tillväga?


1. Formulera din projektidé

Du som är verksam i byggandet har säkert synpunkter på hur man kan höja effektiviteten i branschen. Det kan gälla förslag om bättre samverkan mellan dem som medverkar i olika led av byggprocessen - eller också idéer om insatser direkt i produktionen. Ytterst handlar det om att bli bättre på att möta kundernas krav och förväntningar. Kundnytta, produktivitet, kvalitet och miljö är några viktiga nyckelord.

Har du eller ditt företag idéer eller förslag till utvecklingsprojekt som du tycker stämmer med SBUF:s mål och inriktning är du välkommen med en ansökan. Helst ska det vara sådant som flera företag och gärna hela branschen kan ha nytta av.

En betydande del av SBUF:s budget avser stöd till forskning vid högskolor kring frågor som är vitala för entreprenörer och installatörer. Även för forskningsprojekt gäller att ansökan ska göras av företag som är anslutet till någon av de organisationer som ingår i SBUF:s medlemskrets.

Tag gärna kontakt med SBUF:s kansli om du behöver ytterligare information.

Läs om SBUF:s mål och inriktning

Vilka projekt kan SBUF stödja?

Kontakta SBUF:s kansli


2. Skapa en projektbeskrivning

För att ditt projekt ska erhålla bidrag från SBUF krävs en projektplan. Utgå från vår checklista när du utformar din projektbeskrivning.

Läs checklistan


3. Skicka in din ansökan

När du är klar med din projektbeskrivning kan du söka bidrag hos SBUF. Detta kan du göra direkt på vår webbplats. Ansökningsformuläret innehåller den information vi behöver för att kunna påbörja behandlingen av din ansökan.

Tidsgränser för ansökningar

Sök bidrag (Ansökningsformulär)


4. Underteckna ansökan

När du skickat in din ansökan kommer webbplatsen att visa en bekräftelse på att din ansökan skickats in till oss på SBUF. I samband med bekräftelsen kan du också skriva ut din ansökan. Ansökan ska undertecknas av projektledaren och det sökande företagets firmatecknare och skickas till SBUF. Det är som först när undertecknad ansökan inkommit till oss på SBUF som din ansökan är formellt godkänd för behandling.

Kontakta oss (SBUF:s epostadress)


Vad händer med min ansökan?

När du skickat in din ansökan via webbplatsen kommer ansökan att diskuteras i ett eller flera av SBUF:s fyra utskott: Anläggningsutskottet, Byggutskottet, Installationsutskottet och Forskningsutskottet. Utskotten ger sin rekommendation kring ansökan. Därefter tar styrelsen beslut kring bidrag. Du kan följa ditt ärende och ta del av utskottens utlåtande och styrelsens beslut via projektarean. Du erhåller användarnamn och lösenord till projektarean när din ansökan skickats in till SBUF.

Här hittar du projektarean