Kontakta oss

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds kansli

08 – 783 81 00
E-post 


Postadress

SBUF
Box 5501, 114 85 STOCKHOLM


Besöksadress

Näringslivets Hus 
Storgatan 19, Stockholm

Ruben Aronsson, vd

08 – 783 81 03
070 – 262 91 08
E-post

Hans Hedlund, forskningshandläggare

08 – 783 81 01
010 – 448 41 56
E-post

Catarina Zamore, kommunikatör

E-post