Uppdaterad Produktionsplanering Betong

Programvaran Produktionsplanering Betong har uppdaterats och kompletterats med ett utbildningspaket.

En ny version av Produktionsplanering Betong har publicerats, se vidare webbplatsen för PPB. Den uppdaterade programvaran innehåller även ett utbildningspaket. Utbildningspaketet är integrerat i programvaran, men kan även laddas ner separat.