Uppdaterade Allmänna villkor

SBUF:s styrelse uppdaterade Allmänna villkor för projektbidrag

Syftet med revideringen är att

  • förtydliga att en svensk populärvetenskaplig sammanfattning ska ingå i slutredovisningen för samtliga projekt
  • explicit ange den praxis med återföring av kvarstående projektmedel som tillämpas av SBUF (”bidragsmedel som inte har rekvirerats inom 18 månader från slutrapportering återförs till SBUF”)
  • förtydliga att slutrapporten ska innehålla en beskrivning att arbetet har utförts med stöd från SBUF och att SBUF:s logotyp ska exponeras
  • lägga till att SBUF har rätt att jämka beviljat bidrag om bidragsmottagaren handlar i strid med Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler.

Länk till SBUF:s Allmänna vilkor för projektbidrag.