Informationsblad

Information om särskilt intressanta projektresultat som berör stora delar av byggbranschen sker genom så kallade informationsblad, de välkända ”SBUF Informerar”. Mer än 1 200 informationsblad har publicerats genom åren och de är sökbara via webbplatsen.

Informationsbladen finns för fri nedladdning från SBUF:s webbplats. Informationsbladen produceras av SBUF efter ett underlag som tas fram inom respektive forsknings- eller utvecklingsprojekt.

De senast producerade informationsbladen flaggas också i SBUF:s elektroniska nyhetsbrev. Prenumerationen är gratis och öppen för alla intresserade.