Informationsblad

Information om särskilt intressanta projektresultat som berör stora delar av byggbranschen sker genom informationsblad i tryckt form, de välkända ”SBUF Informerar”. Mer än 1 100 informationsblad har publicerats genom åren och de är sökbara via webbplatsen.

Informationsbladen distribueras i dagsläget i tryckt form till alla medlemmar i Sveriges Byggindustrier och i VVS Företagen, cirka 10 000 exemplar. Vi kommer under 2016 att övergå till att distribuera informationsbladen till de som aktivt har registrerat sig som prenumeranter. Vi räknar med att vi från årsskiftet 2016/17 enbart kommer att skicka informationsbladen till aktiva prenumeranter. Detta kommer att göra vår informationsspridning mer träffsäker samtidigt som miljöbelastningen minskar.

Prenumerationen är gratis och öppen för alla intresserade. Vi räknar med tre utskick per år.

Anmäl din prenumeration

 

Ändring/avanmälan

För att avbryta eller ändra din prenumeration ta kontakt med SBUF.