Nyhetsbrev

SBUF skickar ut nyhetsbrev sju gånger om året, efter varje avslutad mötesomgång. I nyhetsbreven finns länkar till de projekt som under den aktuella mötesomgången antingen har beviljats bidrag eller slutrapporterats.

Information om projekt kan också direkt via projektregistret, antingen via fritextsökningar eller genom att ange projektnumret.