Bygg kompetens – hur jobbar vi med innovation?

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Vi har resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Anmäl dig nu och bygg din kompetens med oss!

 

Personer i grupp

Utveckla din och sektorns kompetens med aktuella resultat
Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt. Projektresultaten ger lösningar på många av sektorns utmaningar vad det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla nya arbetssätt. Visst är du en av dem som vill bygga kompetens för en hållbar samhällsbyggnadssektor?

Bygg kompetens – hur jobbar vi med innovation?

Under webbinariet ställer vi oss frågan om hur några metoder för att hantera innovation. Vi lyfter inspirerande exempel och diskuterar vad en innovation är, egentligen. Vi presenterar resultat från aktuella projekt och vår sakkunniga i sektorn kommenterar resultaten.

Program

Moderator: Camilla Byström, programchef, InfraSweden2030.

Innovationsledning, vad innebär det?
Innovationsledare från InfraSweden2030 visar metoder och exempel

Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur
Vilho Jonsson, curlabs AB

Förändringstryck, förändringsledning och vilja till utveckling
Hans Nyblom, Installatörsföretagen lyfter resultat från projekten:
Utvecklingsprojekt Samverkanskunskap, del 1
Implementering och innovationer för Färdplan Bygg och Anläggningssektorn

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen

Det är avgiftsfritt att delta, anmäl dig nu!