Projekt om jämställd byggprocess nominerat

En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch har nominerats till priset "Årets innovation".

Syftet med det här projektet "En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch" var att undersöka beställarens och entreprenörens möjligheter att påverka jämställdheten i byggbranschen genom åtgärder riktade inom själva byggprocessen.

Projektresultatet är en färdplan utifrån slutsatserna som innefattar faktorer och nyckelprocesser för att företagen ska lyckas med jämställdhetsarbetet och uppnå synergieffekter i processen, i korthet:

Styr mot jämställdhet – effektivt jämställdhetsarbete är en strategisk ledningsfråga
Bygg kompetens – medvetenhet, förståelse och verktyg om normer och maktstrukturer.
En ny byggnorm – byggd på öppenhet, inkludering, vänlighet och lyhördhet.
Agera – ta ansvar över värderingar och beteenden på arbetsplatserna, våga se!
Ställ krav – kontraktet är en central del och diskrimineringslagen är tydlig att ställa krav utifrån.
Fem myror är fler än fyra elefanter – många myrsteg snarare än gigantiska förbättringar

Läs slutrapporeten Färdplan för jämställd byggprocess, projekt 13784

Lyssna också på SBUF:s podd "Utveckling i Byggbranschen" som intervjuar projektledare Hanna Johansson.

Sökande företag i projektet var Byggdialog AB med projektledare Hanna Johansson och i projektgruppen ingick också Viktoria Sundquist Chalmers Tekniska Högskola och William Stensönes från Lokalförvaltningen i Göteborgs stad.

Om Årets innovation

Årets innovation är en utmärkelse och mångårig tradition. Svenska Byggbranschens utvecklingsfond SBUF delar varje år ut belöningen till ett av de projekt vars projektresultat redovisats året före och som SBUF:s utskott valt ut efter vissa kriterier. Först nomineras tre projekt och sedan utser SBUF:s styrelse vinnaren, i år 2022 den 12 maj.

Läs mer om de nominerade!