Artiklar projektresultat

Ett urval av de senaste forsknings- och utvecklingsresultaten.

Handbok i utforming av vägmarkering

Handboken skapar förutsättningar för nationella tolkningar av regelverk, bemöter behovet av stöd i dagliga arbetet och att medverkar till kompetenshöjning hos beställare och utförare.

 

Ökad trygghet med ljustavla på arbetsfordon

Nu finns en fordonsmonterad ljustavla med syfte att förbättra arbetsmiljön.

 

Behovsstyrd ventilation minskar bostadens värmebehov med 15 till 25 procent

Behovsstyrd ventilation i bostäder kan minska husets värmebehov med mellan 15 och 25 procent jämfört med konstanta flöden.