Seminarieserie Bygg kompetens

Seminarieserie med lösningar kring sektorns utmaningar i samarbete med organisationerna Smart Built Environment och Infra Sweden 2030 "Bygg kompetens".

Bygg din kompetens - fyra webbinarier i höst

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Vi har resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Bygg din kompetens med oss!

Datum: 5 oktober 26 oktober, 17 november och 15 december
Webbinarium: kl. 15.00-16.00

Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) som ger lösningar kring sektorns utmaningar pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt. Sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla arbetssätt. 

Som ett led i att informera om utvecklings- och forskningsresultat kring sektorn utmaningar arrangerar vi tillsammans med organisationerna Smart Built Environment och InfraSweden2030 seminarier, "Bygg kompetens":

Tisdag 5 oktober kl. 15.00 – 16.00
Resiliens för en värld i förändring
Läs mer och anmäl dig
Se seminariet i efterhand

Tisdag 26 oktober kl. 15.00-16.00
Automatisering och robotisering förändrar vårt sätt att arbeta
Läs mer och anmäl dig
Se seminariet i efterhand

Onsdag 17 november kl. 15.00 – 16.00
En säker arbetsmiljö för alla
Läs mer och anmäl dig
Se seminariet i efterhand

Onsdag 15 december kl. 15.00 - 16.00
Så lär vi av andra, en framtidsspaning
Läs mer och anmäl dig

Läs intervjun med Camilla Byström, programchef vid Infra Sweden 2030, Kristina Gabrielii, programchef vid Smart Built Environment och Anneli Kouthoofd, vd vid Svenska Byggbranschens UtvecklingsfondVarför gör ni den här satsningen just nu?


En satsning för dig som vill leda utvecklingsarbete

Seminarieserien riktar sig till alla som vill utveckla sin kunskap inom hållbart samhällsbyggande. Till exempel till dig som leder utveckling inom samhällsbyggnad och som vill hålla dig uppdaterad inom området. Du kan till exempel vara företagsledare eller chef med ansvar för utveckling. Du kanske arbetar med plan- och byggfrågor, representerar en byggherre, projektör, installatör eller är verksam i byggskedet eller inom forskning i området. Välkommen!


Ett initiativ av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Smart Built Environment och InfraSweden2030 som 
gör en gemensam satsning för att sprida projektresultat från sektorn för lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför.

Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Delta du också för lösningar kring sektorns utmaningar!