Seminarieserie Bygg kompetens

Seminarieserie med lösningar kring sektorns utmaningar i samarbete med organisationerna Smart Built Environment och Infra Sweden 2030 "Bygg kompetens".

Bygg din kompetens i vår

Vi fortsätter med webbinarieserien Bygg kompetens i vår. Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Vi har resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Bygg din kompetens med oss!

Återstående tider: 25 mars, 28 april, 19 maj och 16 juni, kl. 11.45 - 12.45

25 mars, kl. 11.45 - 12.45
Bygg kompetens – värdet av intelligent drift och förvaltning
Läs mer och anmäl dig

28 april, kl. 11.45- 12.45
Bygg kompetens - låt algoritmerna göra jobbet
Läs mer och anmäl dig

19 maj, kl. 11.45 - 12.45
Bygg kompetens – management, nya roller och förändrad ledning
Läs mer och anmäl dig

16 juni,  kl. 11.45 - 12.45
Bygg kompetens – hur jobbar vi med innovation?
Läs mer och anmäl dig

Se tidigare avsnitt i serien Bygg kompetens

Låt materialen tala!

Hur digitala är vi inom samhällsbyggnad i Sverige?

En säker arbetsmiljö för alla

Automatisering och robotisering förändrar vårt sätt att arbeta

Resiliens för en värld i förändring

En satsning för dig som vill leda utvecklingsarbete

Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) som ger lösningar kring sektorns utmaningar pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt. Sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla arbetssätt. 

Som ett led i att informera om utvecklings- och forskningsresultat kring sektorn utmaningar arrangerar vi tillsammans med organisationerna Smart Built Environment och InfraSweden2030 seminarier, "Bygg kompetens":

Seminarieserien riktar sig till alla som vill utveckla sin kunskap inom hållbart samhällsbyggande. Till exempel till dig som leder utveckling inom samhällsbyggnad och som vill hålla dig uppdaterad inom området. Du kan till exempel vara företagsledare eller chef med ansvar för utveckling. Du kanske arbetar med plan- och byggfrågor, representerar en byggherre, projektör, installatör eller är verksam i byggskedet eller inom forskning i området. Välkommen!

Läs intervjun med Camilla Byström, programchef vid Infra Sweden 2030, Kristina Gabrielii, programchef vid Smart Built Environment och Anneli Kouthoofd, vd vid Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond: Varför gör ni den här satsningen just nu?

Bygg kompetens tillsammans

Ett initiativ av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Smart Built Environment och InfraSweden2030 som gör en gemensam satsning för att sprida projektresultat från sektorn för lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför.

Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Delta du också för lösningar kring sektorns utmaningar!