Årets Innovation 2002

Till Årets Innovation 2002 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Upphandling med funktionskrav i kommunerna. Av ett sjuttiotal SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2002 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Priset delades ut vid en ceremoni i samband med SBUF-dagen den 16 oktober 2003.

Projektledare för projektet var Per-Ola Jönsson, Skanska Sverige AB

Motiveringen lyder:

”Projektet visar hur idén med funktionskrav konkret kan tillämpas i kommunal upphandling. Inom projektet finns också en kraftfull implementeringsinsats. Projektet öppnar nya möjligheter till innovativ utveckling i en bransch starkt styrd av regelverk och konventioner. Det banar väg för förändrade processer och arbetssätt till gagn för kunder och ytterst trafikanter genom att det stimulerar till kompetens- och produktutveckling i företagen. Projektet skapar också en attraktivare bransch, vilket underlättar framtida kompetensförsörjning.”

Pristagarna (fr v) Per-Ola Jönsson, Skanska och Henrik Sjöholm, Skanska, flankeras av SBUF:s vd Bertil Grandinson (tv) och SBUF:s ordförande Per Ununger.

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Tryggare och säkrare bostadsmiljö med projektledaren Johnny Kellner, JM AB.

Motivering:

”Bo Tryggt 01 är ett viktigt initiativ för att skapa ökad trygghet i boendet, en kvalitet som alltfler efterfrågar. Projektet går på tvären mot det gängse skråtänkandet och fokuserar i stället på kundnyttan. Handboken har tillkommit i bred samverkan mellan bostadsföretag, byggföretag, högskolor och polisen - ett samarbete som fortsätter - och kan tillämpas i planering, byggande och ombyggnad av stora som små projekt. Innovativa företag kan med handboken som utgångspunkt utveckla egna kreativa lösningar för kundens bästa.”

Legionella i vatteninstallationer med projektledaren Rolf Kling, VVS-Installatörerna.

Motivering:

”Projektet fokuserar ett växande samhällsproblem där VVS-installatörer kan bidra med att skapa mervärde för kunder. Projektet skapar tillväxt i form av merarbeten för VVS-installatörer och bidrar dessutom till att stärka branschens status och image.”