Årets Innovation 2003

Till Årets Innovation 2003 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Våtrumsrenovering med prefabelement. Av totalt 124 SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2003 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Priset delades ut vid en ceremoni i samband med SBUFs årsstämma den 10 maj 2004.

Projektledare var Harald Sundberg, Våtrumsinnovationer i Norden AB, Sköndal.

Till Årets Innovation 2002 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Upphandling med funktionskrav i kommunerna. Av ett sjuttiotal SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2002 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen. Priset delades ut vid en ceremoni i samband med SBUF-dagen den 16 oktober 2003.

Projektledare för projektet var Per-Ola Jönsson, Skanska Sverige AB

Motiveringen lyder:

”Projektet visar hur idén med funktionskrav konkret kan tillämpas i kommunal upphandling. Inom projektet finns också en kraftfull implementeringsinsats. Projektet öppnar nya möjligheter till innovativ utveckling i en bransch starkt styrd av regelverk och konventioner. Det banar väg för förändrade processer och arbetssätt till gagn för kunder och ytterst trafikanter genom att det stimulerar till kompetens- och produktutveckling i företagen. Projektet skapar också en attraktivare bransch, vilket underlättar framtida kompetensförsörjning.”

Pristagarna (fr v) Per-Ola Jönsson, Skanska och Henrik Sjöholm, Skanska, flankeras av SBUF:s vd Bertil Grandinson (tv) och SBUF:s ordförande Per Ununger.

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Tryggare och säkrare bostadsmiljö med projektledaren Johnny Kellner, JM AB.

Motivering:

”Bo Tryggt 01 är ett viktigt initiativ för att skapa ökad trygghet i boendet, en kvalitet som alltfler efterfrågar. Projektet går på tvären mot det gängse skråtänkandet och fokuserar i stället på kundnyttan. Handboken har tillkommit i bred samverkan mellan bostadsföretag, byggföretag, högskolor och polisen - ett samarbete som fortsätter - och kan tillämpas i planering, byggande och ombyggnad av stora som små projekt. Innovativa företag kan med handboken som utgångspunkt utveckla egna kreativa lösningar för kundens bästa.”

Legionella i vatteninstallationer med projektledaren Rolf Kling, VVS-Installatörerna.

Motivering:

”Projektet fokuserar ett växande samhällsproblem där VVS-installatörer kan bidra med att skapa mervärde för kunder. Projektet skapar tillväxt i form av merarbeten för VVS-installatörer och bidrar dessutom till att stärka branschens status och image.”

Till Årets Innovation 2003 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Våtrumsrenovering med prefabelement. Av totalt 124 SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2003 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen. Priset delades ut vid en ceremoni i samband med SBUFs årsstämma den 10 maj 2004.

Projektledare var Harald Sundberg, Våtrumsinnovationer i Norden AB, Sköndal.

Motiveringen lyder:

”Projektidén innebär ett radikalt nytänkande i våtrumsrenovering med påtagligt mervärde för kund och väsentligt förbättrad arbetsmiljö. Metoden innebär en specialisering som ger en effektivare process och möjligheter till god samverkan över yrkesgränser. Metoden har en betydande potential med tanke på det stora antalet våtrum i bostadsbeståndet som är i behov av upprustning.”

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Varuinformationsblad inom byggsektorn med projektledaren Johan Gerklev, Skanska Sverige AB.

Motivering:

”Projektet har resulterat i en databas med säkerhetsblad för kemiska produkter. Databasen är allmänt tillgänglig via Internet och underlättar därigenom byggarnas vardag. Projektet har även bidragit till
  • mervärde för kund i branschföretagens produkter och tjänster,
  • bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag,
  • en effektivare byggprocess samt
  • hållbar tillväxt inom byggsektorn.
Projektet har därutöver, genom ett stort genomslag i pressen, förmedlat en positiv, framstegsvänlig bild av byggsektorn hos omvärlden.”

Moderna mätmetoder för kvalitetsvärdering av beläggningsarbeten med projektledaren Bo Sävinger, NCC Roads AB.

Motivering:

”Projektet innebär ett nytt sätt att värdera kvalitet på beläggningsarbeten där man överger stickprov som inte återspeglar beläggningsarbetets kvalitet till förmån för moderna mer rättvisande mätmetoder. Metoden innebär mervärde för kund som får tydliga besked om kvaliteten hos hela den belagda ytan. Den nya metoden innebär också en effektivare process med incitament till utveckling av produktionsmetoder. Den eliminerar arbetsmiljörisker vid provtagning och i laboratorier. Projektet innefattar även en implementeringsinsats i vilken beställare och entreprenörer medverkar.”

Pristagarna (fr v) Hans Tjulander och Harald Sundberg, Våtrumsinnovationer i Norden AB, håller i prischecken. SBUF:s vd Bertil Grandinson (tv) och SBUF:s ordförande Per Ununger (bakom checken) gratulerar.