Årets Innovation 2012

Till Årets Innovation 2012 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Simulator för träning av robotförare. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under året var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Till Årets Innovation 2012 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Simulator för träning av robotförare. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under året var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen. Priset delades ut vid en högtidlig tillställning den 23 april på Ingenjörsvetenskapsakademin som samlat byggbranschens främsta företrädare inom forskning och utveckling. Projektledare för projektet var Tommy Ellison, Betongsprutnings AB BESAB.

Motivering:

”Utbildning av robotförare för bergförstärkning med sprutbetong är mycket svår och dyr att genomföra. Projekt syftade till att utveckla en träningssimulator i en realistisk, virtuell miljö. Resultatet blir att utbildningskostnaderna blir lägre samtidigt som kvaliteten på sprutbetongen förbättras. Sprutbetongssimulatorn är på god väg mot en kommersiell introduktion och förhoppningen är att simulatortekniken även skall kunna appliceras inom andra utbildningsområden i bygg- och anläggningssektorn. Resultatet blir lägre kostnader och högre kvalitet samtidigt som arbetsmiljön förbättras.”

Tommy har varit idégivare och projektledare. Det finns dock många fler som har bidragit till utvecklingsarbetet, framför allt vid Chalmers. Nästa steg är att marknadsföra simulatorn

Internationellt till gruvföretag, undermarksbyggare, tunnelägare med flera.

Marknadsföringen sker genom företaget Edvirt, ett inkubatorföretag knutet till Chalmers.

Mer information om Simulator för träning av robotförare finns i SBUF Informerar 13:08 och på Edvirts webbplats www.edvirt.com.

Vinnaren av Årets Innovation Tommy Ellison, tillsammans med övriga nominerade; Björn Täljsten (till vänster) och Fredrik Runius (till höger) samt VD Ruben Aronsson och ordförande Per-Ola Jönsson från SBUF.

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Framtagning av typväggar för våtrum (ytterligare info i SBUF Informerar 13:01)med projektledaren Fredrik Runius, Säker Vatten AB, med motiveringen:

En våtrumsvägg är en riskkonstruktion. Många vattenskador i våtrum uppstår på grund av felaktiga infästningar eller dåligt konstruerade väggar. Det stora antal bostadsanpassningar som görs under ett våtrums livslängd ställer höga krav på infästningarna i våtrumsväggar.
Projektets syfte var att undersöka förutsättningar att få fram typväggar för våtrum och att utföra praktiska prov av infästningar i olika väggkonstruktioner. Våtrumsväggen skall möjliggöra en säker eftermontering av tillbehör, inte minst att säkerställa möjligheten att i efterhand kunna montera stödhandtag och handikapphjälpmedel.
Projektet var ett unikt samarbete mellan ledande bygg- och installationsföretag, försäkringsbolag, bostadsproducenter med flera. Slutresultatet är en typvägg som medför betydande mervärden för slutkunden i form av lägre vattenskaderisk och större flexibilitet i den framtida användningen.

Handbok gällande förstärkning av betongkonstruktioner med komposit  (ytterligare info i SBUF Informerar 12:02)med projektledaren Björn Täljsten, Luleå Tekniska Universitet och STO Scandinavia AB, med motiveringen:

Förstärkning med kolfiber är fortfarande en ny metod. Användningsområdena är många - förstärkning för högre lastkapacitet eller längre livslängd medför stora mervärden för slutkunden samtidigt som hållbar utveckling främjas. Arbetet med utveckling och marknadsintroduktion av kolfiberförstärkningar har pågått under flera år. Det nu uppmärksammade projektet har resulterat i en handfast handbok för konstruktion och utförande av kolfiberförstärkningar vilket möjliggör en implementering av tekniken på bred front.