Årets Innovation 2005

Till Årets Innovation 2005 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Visuell Planering. Av totalt 120 SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2005 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Priset delades ut i samband med Samhällsbyggardagen 2006 den 30 maj.

Projektledare var Lars Gutwasser, Peab.

Motiveringen lyder:

”Lean Production och den så kallade Toyota-modellen är något som den tillverkande industrin i allt högre grad tillämpar. I detta projekt har man på ett praktisk och handgripligt sätt tillämpat dessa idéer och verktyg i planeringen av byggprojekt. Resultaten och nyttan av Visuell Planering har redovisats på ett föredömligt sätt.”

För ytterligare information se vidare SBUF:s infoblad om Visuell Planering

Övriga tre nominerade utvecklingsprojekt var:

Utbyggd botrygghet med projektledaren Anders Rydberg, Polisen

Motivering:

”Projektet har på ett föredömligt sätt utvecklat ett verktyg med vars hjälp ökad trygghet kan skapas i bostadsmiljöer genom att dessa frågor beaktas i planering och byggande. Dessutom har resultaten gjorts lättillgängliga med en egen hemsida på Internet.”

Information: www.botryggt.se

Byggvarudeklarationer på byggarnas VIB-plats med projektledaren Johan Gerklev, Skanska

Motivering:

”Projektet har utvecklat en sökmotor med vars hjälp man i byggprojekt lätt får tillgång till byggvarudeklarationer. Ett hjälpmedel som i betydande grad förenklar och som samtidigt bidrar till ökad miljöhänsyn.”

Information: www.byggarnas-bvdplats.com

Oförstörande provning av betongkonstruktioner med projektledaren Per-Olof Björkqvist, NCC Teknik

Motivering:

”Projektet har på ett fördömligt sätt inventerat, värderat och sammanställt metoder för oförstörande provning av betongkonstruktioner. Resultatet utgör en handgriplig och praktisk guide för praktiskt verksamma.”