Årets Innovation 2006

Till Årets Innovation 2006 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Branschregler Säker Vatteninstallation.

Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2006 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen. Priset delades ut i samband med Samhällsbyggardagen 2007 den 29 maj.

Projektledare för projektet var Thomas Helmerson, VVS Installatörerna

Motiveringen lyder:

”Projektet medför betydande mervärde för VVS-branschen, byggherrar, försäkringsbolag – och i förlängningen även slutkunden. Säker Vatteninstallation har fått en mycket bred förankring i hela VVS-branschen och medför en förbättrad funktion med högre kvalitet och lägre kostnader.”

Mer information om Branschregler Säker Vatteninstallation finns på www.sakervatten.se och i informationsblad SBUF Informerar 07:02.

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Allplog med projektledaren Mikael Hellsten, MHAB

Motivering:

”Projektet medför mervärde kunder och trafikanter. Olycksriskerna minskar, arbetsmiljön förbättras och skador på trafikanordningar minskar. Projektet gör att befintlig utrustning kan användas mer effektivt.”

Information: www.sbuf.se och sök projekt nr 11615 samt i informationsblad SBUF Informerar 07:01.

Energilotsen med projektledaren Carl Jonsson, Skanska

Motivering:

”Projektet har på ett föredömligt sätt utvecklat det webbaserade hjälpmedlet Energilotsen med vars hjälp aktörerna i byggprocessen kan skapa förutsättningar för hög energieffektivitet och optimerade livscykelkostnader hos byggnader.”

Information: www.energilotsen.nu och i informationsblad SBUF Informerar 07:07.

De nominerade (från vänster) Mikael Hellsten, Thomas Helmerson (vinnare), Catarina Warfvinge och Carl Jonsson.