Årets Innovation 2011

Till Årets Innovation 2011 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Byggnadsintegrerad uppvärmning. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under året var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Priset delades ut vid en högtidlig tillställning den 24 april på Ingenjörsvetenskapsakademin som samlat byggbranschens främsta företrädare inom forskning och utveckling. Projektledare för projektet var Carl-Erik Hagentoft, Chalmers.

Motivering:

”Konventionella system för golvvärme kräver komplicerade system för reglering av uppvärmningen. Projektet visar att reglersystemet vid lämplig design kan rationaliseras bort. Systemets funktion säkerställs i stället tack vare dess inneboende självreglerande förmåga. En förenklad systemuppbyggnad med färre komponenter är möjlig. Det förenklade systemet får därmed lägre investeringskostnad och dessutom fördelas överskottsvärme mellan olika byggnadsdelar. Slutresultatet blir enklare och billigare golvvärmesystem samtidigt som energiförbrukningen minskas.”

Carl-Eric och hans medarbetare vid Chalmers har gjort ett stort utvecklingsarbete med Byggnadsintegrerad uppvärmning, säger Ruben Aronsson. Projektet har till exempel utmynnat i en doktorsavhandling ”Thermal Modelling of Water-Based Floor Heating Systems - supply temperature optimisation and self-regulating effects" av Henrik Karlsson från Chalmers.

Nästa steg torde bli att verifiera teorierna experimentellt genom en första prototyp som kan testas i ”skarpa” byggprojekt.

Mer information om Byggnadsintegrerad uppvärmning finns i SBUF Informerar 12:09.

Vinnaren av Årets Innovation- Paula Wahlgren som representerade det vinnande projektet - tillsammans med övriga nominerade: Peter Fredholm och Per Lindstedt samt VD Ruben Aronsson och ordförande Per-Ola Jönsson från SBUF.

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Realtidsoptimering av krossanläggningar med projektledare Magnus Evertsson, Chalmers. För ytterligare info se vidare SBUF Informerar 11:12.

Motivering:

Konkrossar används för sönderdelning av bergmaterial inom ballast-, mineral-, och gruvindustrin. Projektets syfte var att öka produktiviteten i krossanläggningar genom att ta fram metoder som i realtid kan hitta optimala parameterinställningar automatiskt för krossprocessen. Genom att applicera vetenskapliga modeller och modern datorteknik på en traditionell verksamhet som krossning av berg har projektet kunnat visa på stora besparingar genom lägre slitage och förbättrad prestanda samtidigt som kvaliteten på krossprodukterna förbättras.

Elektronisk upphandling med projektledare Peter Fredholm, BEAst AB. För ytterligare info se vidare SBUF Informerar 12:07,

Motivering:

Byggprocessen är komplex och den innehåller långa leverantörs- och informationskedjor med många inblandade parter. Det är viktigt att dessa branschövergripande affärsprocesser fungerar optimalt - det är en förutsättning för byggsektorns effektivitet, för att minska felkostnaderna och för att höja kvaliteten. Arbetet med framtagning av branschgemensamma standarder och processer pågått i flera år. Det har varit ett förtjänstfullt, träget arbete som nu uppmärksammas för det senaste projektet i serien.