Årets innovation 2021

Kan VR förbättra kunskapsåterföringen från produktionen till projektering? Den frågan svarade projektet på som 12 maj 2022 mottog förstapriset Åres innovation – för bästa projektresultat från 2021 års SBUF-rapporter. Se film med vinnarna.

Mikael Johansson och Mattias Roupé Chalmers Tekniska högskola

Hur kan ett Virtual Reality-gränssnitt till BIM-modellen användas för att bättre och mer effektivt involvera och tillvarata produktionskunskap i företagens projekteringsfas?

Grundtanken i projektet har varit att låta personal med erfarenhet från produktionen identifiera, lösa och hantera problem virtuellt innan de når byggarbetsplatsen.

Studien har funnit exempel på utmaningar och också bättre, mer produktionsanpassade lösningar. Den visar att VR-tekniken har ett värde och är mogen för att användas kontinuerligt i skarpa projekt. Här spår projektet att en ny generation av fristående VR-headset kan öppna upp för än bättre möjligheter.

Se en film från projektet:
• Kan VR förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering?

Läs slutrapporten Kan VR förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering? Projekt 13763

Sökande företag i projektet var NCC Sverige AB och projektledare Mikael Johansson och Mattias Roupé Chalmers Tekniska högskola. NCC, Peab, Skanska, GK Vent, och WSP har också medverkat i projektet.

På hedrande andraplats kom två andra projekt som vart och ett tar upp mycket viktiga utvecklingsområden för branschen, säkerhet och jämställdhet:

Vinnarfilm

Vi har spelat in en intervju med Mikael Johansson och Mattias Roupé där de berättar om hur det känns att vinna utmärkelsen och om hur du i byggbranschen kan använda sig av projektresultatet.