Branschförankring

Till nytta för hela branschen

Genom sin uppbyggnad och sitt arbetssätt har SBUF en bred förankring bland sina nära 5 000 anslutna bygg- och installationsföretag. De projekt som får stöd ger resultat som direkt kan omsättas i det dagliga arbetet i företagen.

Det är mycket viktigt att projekt som finaniseras av SBUF är "branschgemensamma". I begreppet ligger att inget enskilt företag ska direkt gynnas av att genomföra ett SBUF-projekt. Det är nyttan för branschen som helhet som är avgörande vid bedömningen av ansökningar om projektbidrag. Nyttan för det företag som genomför projektet är att betrakta som "indirekt": medarbetarutveckling, kunskapsuppbyggnad, attraktivitet etcetera.

En annan konsekvens av kravet på projekten är branschgemensamma är att alla slutrapporter ska vara fritt tillgängliga för digital nedladdning från SBUF:s webbplats.