Kunskapsspridning

Kunskapsspridning är det viktigaste

Det är viktigt att resultat som kommer fram ur SBUF-finaiserade projekt kommer branschen till godo.

SBUF kommunicererar till exempel via webbplats, nyhetsbrev, sociala kanaler och möten och kommunikation förutsätts också i projektorganisationens kanaler.

Resultatsammanställningar finns tillgängliga i  projektregister.