Kunskapsspridning

Kunskapsspridning är det viktigaste och det svåraste

Det är viktigt att de resultat som kommer fram i de olika projekten sprids så att de kommer hela branschen till godo. Därför arbetar SBUF aktivt med att sprida kunskaper om resultat och om pågående projekt.

Varje år produceras ett trettiotal informationsblad med resultatsammanfattningar i serien SBUF informerar. Resultatsammanställningarna finns tillgängliga i vårt projektregister.

Dessutom medverkar SBUF till tidskriftsartiklar, broschyrer, videofilmer, seminarier, konferenser, informationsdagar, demonstrationer och utställningar.

SBUF publicerar ett kostnadsfritt, digitalt nyhetsbrev sju gånger per år. Nyhetsbrevet sammanfattar nyligen beviljade projekt, nyligen slutrapportade projekt och nyligen publicerade informationsblad.