Kontakt

E-posta oss


Faktureringsadress

Vi använder företaget InExchanges faktureringssystem.

E-postadressen för pdf-fakturor är: FE8020107051@dokumentkompetens.com. Varje faktura behöver skickas i ett ”eget” e-postmeddelande.

Adress att ange på pdf-fakturan:
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond
FE8020107051
832 80 Frösön


Postadress

SBUF 
Box 5501, 114 85 STOCKHOLM


Besöksadress

Näringslivets Hus 
Storgatan 19, Stockholm
Tel: 08 – 783 81 00


Anders Freyschuss, vd

070-593 49 49
E-post

Ruben Aronsson

08-783 81 03
E-post

Hans Hedlund, forskningshandläggare

08-783 81 01
E-post

Catarina Zamore, kommunikatör

08-783 81 05
E-post