Medlemsorganisationer

Medlemmar

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond är en ideell förening, bildad år 1983. Dess ändamål är att verka för utveckling av byggprocessen så att bättre förutsättningar skapas för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete.

Medlemmar i föreningen är i byggbranschen verksamma sammanslutningar av byggentreprenörer och installatörer samt arbetstagarorganisationer inom samma område.

För närvarande har SBUF fem medlemmar: Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen, SEKO, Byggnads och Ledarna.

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med cirka 3 200 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). Förbundet har till ändamål att främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och som näringsidkare inom byggindustrin.

Installatörsföretagen

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen har cirka 3800 medlemsföretag.

Byggnads

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Byggnads har idag cirka 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper.

Seko

Seko är ett fackförbund som organiserar 121 000 medlemmar inom nio branscher, varav den viktigaste för SBUF är ”Väg och ban”. Medlemmar i Seko väg och ban arbetar med att bygga och underhålla vägar och järnvägar inom privata och statliga företag.

Ledarna

Byggcheferna är branschföreningen för Ledarnas medlemmar inom byggyrkena. Byggcheferna är drygt 16 500 medlemmar som finns i samhällsbyggnadssektorns alla delar.