Beslutsgång

Medlemsföretagen, bidragsgivarna, bestämmer.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond utgörs av en styrelse, fyra utskott och ett kansli. Styrelsen och utskotten består av företrädare för SBUF:s medlemmar.

Styrelsen utses av medlemmarna, och utskotten tillsätts av styrelsen på förslag från respektive medlemsorganisation. Styrelsen består av fyra personer och ett utskott kan  bestå av 4 – 7 personer. Alla beslut om bidrag från SBUF tas av styrelsen, baserat på utskottens rekommendationer. Alla beslut om bidrag utgår således från medlemsföretagen – samma medlemsföretag som också finansierar verksamhet genom sina avgifter.

Kansliet svarar för driften av verksamheten.