Det händer inom digitalisering i branschen

Vi har låtit ta fram en kartläggning över digitaliseringsinitiativ i svenska byggbranschen för att ännu bättre samordna digitaliseringssatsningar och för att ge svenska byggföretag underlag till strategiskt arbete inom digitalisering. Behovet av en strategi är tydlig.

Olle Samuelson, forsknings- och innovationsstrateg vid IQ Samhällsbyggnad och adjungerad professor i byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet, har skrivit rapporten.Kartläggningen visar god bredd i de satsningar som görs inom digitalisering.

BIM är det enskilt största utvecklingsområdet i dag. Det sker också mycket arbete kring till exempel maskiner, fordon och byggnader som med inbyggd elektronik och internetuppkoppling kan styras eller utbyta data, så kallat Sakernas internet eller Internet of Things (IoT) och området Automation. Standardisering ingår i drygt 30 procent av projekten som kartlagts vilket är en signal om behov av gemensam struktur för informationshantering mellan aktörer.

För att digitaliseringen av branschen inte ska stanna vid att ny teknik används för att effektivisera enskilda arbetsmoment i befintliga processer behövs forskning och utveckling kring processer och arbetssätt.

I panelen deltar Svante Hagman, styrelseordförande i BIM Alliance och i Byggnadsfirman Erik Wallin, Christina Claeson-Jonsson, FoI-chef, NCC och styrelseordförande Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Hans Söderström, expert och branschsakkunnig, Installatörsföretagen.

Kartläggning: Digitalisering inom svenska bygg- och installationsbranschen

PowerPoint: Vad händer inom digitalisering inom byggbranschen i dag?