Möjligheter med att vara industridoktorand

Student med ryggsäck som tittar på körsbärsträd

Vill du forskarstudera parallellt med att jobba i byggsektorn för att knyta kontakter med näringslivet, kommande arbetsgivare och kanske få ökad kunskap om samhällets och näringslivets utmaningar, då kan en anställning som industridoktorand något för dig.

En industridoktorand är en forskarstuderande som parallellt med sina forskarstudier på minst 50 procent, har en anställning i näringslivet, har du en civilingenjörsexamen är du behörig att söka till forskarutbildning och kan då samtidigt ta anställning på ett företag som industridoktorand.

När du nått examen efter forskarutbildningen är du antingen doktor eller licentiat och är då attraktiv för byggsektorn med chans till kreativa arbetsuppgifter. Näringslivets utvecklings- och forskningsverksamhet (FoU) efterfrågar kompetensen.

Arbetar du redan inom näringslivet är detta en möjlighet till kompetensutveckling, som både du och din arbetsgivare drar nytta av. För högskolan eller universitetet är industridoktorander en möjlighet till nyttigt kunskapsutbyte med näringslivet. 

Rekrytera eller skriv in en industridoktorand

Initiativ till anställningen och inskrivningen som industridoktorand kan komma från såväl den blivande forskarstudenten, högskolan som arbetsgivaren. Ta kontakt med den institution där du vill forskarstudera och anmäl ditt intresse.

Även företagen kan vända sig till institutionerna, för att diskutera forskningsprojekt och hur utbildningen skulle kunna läggas upp för någon av de anställda. Ofta har högskolorna möjligheter till individuella anpassningar så att utbildningen kan genomföras på ett smidigt sätt.

Institutioner som vill få kunskapsutbyte med näringslivets utvecklings- och forskningsverksamhet genom att skriva in en industridoktorand kan till exempel vända sig till företagens HR- eller FoU-verksamhet.

Forskarstudera vid Chalmers tekniska högskola

Forskarstudera vid Kungliga Tekniska högskolan

Forskarstudera vid Linköpings universitet

Forskarstudera vid Luleå Tekniska Universitet

Forskarstudera vid Lunds Tekniska Högskola

 

Forskning och utveckling vid NCC

Forskning och utveckling vid Peab

Forskning och utveckling vid Skanska