Kontakta oss

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

Kansli

E-post 
Tel: 08 – 783 81 00

Postadress

SBUF 
Box 5501, 114 85 STOCKHOLM


Besöksadress

Näringslivets Hus 
Storgatan 19, Stockholm

Ruben Aronsson, vd

08 – 783 81 03 
070 – 262 91 08
E-post

Hans Hedlund, forskningshandläggare

08 – 783 81 01 
010 – 448 41 56
E-post

Catarina Zamore, kommunikatör

08-783 81 05

E-post

E-post