Omvärldsbevakning

SBUF:s rapporter från internationella byggforsknings- och utvecklingsarenan.


Kunskapsinhämtningsprojekt, PIARC XXVIth World Road Congress 

World Road Association (PIARC) grundades 1909 som en ideell organisation. Visionen är att vara världsledande inom kunskapsutbyte om vägar, vägtransportpolitik och hållbar transport. (2019)

Kunskapsinhämtningsprojekt - ICCC Prag september 2019, Nilla Olsson 

De senaste fyra årens utveckling inom cement och betong. Krav på minskad klimatpåverkan är den starkast drivande faktorn. (2019)

Hållbara leverantörskedjor i anläggningsprojekt

Branschers arbete med hållbara leverantörskedjor och förslag på lämpliga ambitionsnivåer för anläggningsbranschen. Omvärldsanalysen bidrar med övergripande prioriteringar, avgränsning och metodik till den skriftliga vägledning som är projektets slutresultat.

Sök bidrag till kunskapsinhämtningsprojekt