Organisation

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) är en ideelll förening bildad år 1983. Medlemsorganisationer i föreningen är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom byggsektorn: Byggföretagen, Installatörsföretagen, Byggnads, Ledarna och Seko. 

Styrelse och utskott

SBUF utgörs av en styrelse, fyra utskott och ett kansli. Styrelsen och utskotten består av företrädare för medlemsorganisationerna.

Styrelsen utses av medlemsorganisationerna, och utskotten tillsätts av styrelsen på förslag från respektive medlemsorganisation. Styrelsen består av fyra personer och ett utskott kan bestå av 3 - 7 personer. Kansliet svarar för driften av verksamheten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev