Styrelse och utskott

SBUF leds av en styrelse som utses av medlemsorganisationerna. Ansökningar om bidrag bereds i SBUF:s utskott, som lämnar rekommendationer om beslut till styrelsen.

Styrelse

Christina Claeson-Jonsson, NCC, ordförande
Anna Nilsson, Ledarna
Christer Härjelin, Byggnads
Joakim Jeppsson, Skanska (suppleant)
Christer Carlsson, SEKO (suppleant)
Peter Hellgren, Byggnads (suppleant)
Johan Mossling, Installatörsföretagen (suppleant)

Utskott

Anläggningsutskottet

Per Murén, NCC, ordförande
Hans Fransson, Skanska
Glenn Nordström, SEKO
Tommy Ellison, Besab
Monica Soldinger Almefelt, Swerock 

Byggutskottet

Claes Dalman, Peab, ordförande
Erik Eken, NCC
Camilla Lindström, Tuve Bygg
Peter Hellgren, Byggnads
Urban Olsson, Zengun

Installationsutskottet

Bo Lindholm, ordförande
Hans Söderström, Installatörsföretagen
Anders Larsson, Byggnads
Thomas Mähl, BIM-kalkyler
Andreas Udd, VRA VVS-installationer

Forskningsutskottet

Kyösti Tuutti, Skanska, ordförande
Staffan Hintze, NCC
Nils Rydén, Peab
Jonas Steen, FO Peterson & Söner
Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers (adjungerad)
Conny Rolén, Formas (adjungerad)

Kansli

Anders Freyschuss, vd
Catarina Zamore, kommunikatör
Hans Hedlund, forskningshandläggare