Webbfilmer

SBUF har inlett en försöksverksamhet med informationsspridning genom webbfilmer publicerade genom Youtube. Nedan finns länkar till de hittills publicerade webbfilmerna.

Filmerna kan sökas på www.youtube.se och sökord SBUF. Nedan finns länkar till de hittills publicerade webbfilmerna.

 

SBUF Nödlägesövning VBN Byggproduktion (länk)

Baseras på SBUF projekt 12134 "Mot en säker arbetsplats genom att öva arbetsplatsolyckor".

 

SBUF Nödlägesövning OF Bygg (länk)

Baseras på SBUF projekt 12134 "Mot en säker arbetsplats genom att öva arbetsplatsolyckor".

 

SBUF Fönstermontering (länk)

Baseras på SBUF projekt 12135 "Slagregnssäkerhet hos fönster, särskilt för montage i putsade regelväggar".

 

SBUF Mögelsanering (länk)

Baseras på SBUF projekt 12079 "Sanering av mögelskador".

 

SBUF BIM på byggarbetsplatsen (länk)

Baseras på ett flertal SBUF projekt.

 

SBUF Våtrumsväggar (länk)

Baseras på SBUF projekt 12624 "Framtagning av typväggar för våtrum".

 

SBUF Energisparande i byggskedet på arbetsplatsen (länk)

Baseras på SBUF projekt 12249 "Energisparande i byggskedet på arbetsplatsen"

 

SBUF BIM för installatörer - Virtuell produktionsplanering (länk)

Baseras på SBUF projekt 12610 "BIM för installatörer" och 12700 Virtuella installationer".

 

SBUF Visuell planering (länk)

Baseras på SBUF projekt 11452 "Visuell planering".

 

SBUF Stoppa tjuven (länk)

Baseras på SBUF projekt 11921 "Stoppa tjuven - Nu har det gått för långt".

 

SBUF E-handel i byggsektorn (länk)

Baseras på ett flertal SBUF projekt (sök via SBUF:s projektregister, sökord e-handel). Ytterligare informations finns på webbplatsen Byggsektorns elektroniska affärsstandard http://www.beast.se/

 

SBUF Energisparande i byggskedet på byggarbetsplatsen (länk)

Baseras på SBUF projekt 12249 "Energisparande på i byggskedet byggarbetsplatsen".

 

SBUF Metoder för utbyte av golvbrunnar (länk)

Baseras på SBUF projekt 12164 "Metoder för utbyte av golvbrunnar".

 

SBUF Kallvindar (länk)

Baseras på SBUF projekt 11871 "Effekter på funktion och kostnad av styrd ventilation av kallvindar".

 

SBUF Stomburet installationsljud (länk)

Baseras på SBUF projekt 11941 "Stomburet installationsljud".

 

SBUF Rätt arbetsmiljö förr VVS-montörer och driftpersonal (länk)

Baseras på SBUF projekt 12241 "Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal".

 

SBUF Arbete med stålreglar i yttervägg (länk)

Baseras på SBUF projekt 12314 "Förbättring av metoder för sammanfogning och infästningar i tunnplåtsprofiler för bättre arbetsmiljö".

 

SBUF ByggaF (länk)

Baseras på SBUF projekt 12026 "ByggaF - En metod för införande av fuktsäkerhet i byggprocessen".

 

SBUF Byggtorkning (länk)

Baseras på SBUF projekt 12485 "Undvik fel och fällor vid byggtorkning".

 

SBUF Buller vid håltagning och infästning i betong (länk)

Baseras på SBUF projekt 12114 "Buller vid håltagning och infästning i betong. Hur kan man reducera olägenheterna - några praktikfall".