Övriga resultat

SBUF medverkar till en mängd olika projekt som bidrar till medlemsföretagens utveckling. Några av projekten har resulterat i fristående webbplatser och informationskällor.