Ta fram arbetsmiljöplan

Ta fram arbetsmiljöplan för byggnads- och anläggningsarbeten.

Mall för arbetsmiljöplan (AMP-guiden)

Mallen för arbetsmiljöplan (AMP-guiden) är en vägledning och en "strykmall". Risker som inte är relevanta i mallen ska strykas bort.