AMP-Guiden

SBUF svarar för att webbplatsen AMP-Guiden uppdateras.

AMP-Guiden är ett hjälpmedel för att utarbeta arbetsmiljöplaner för byggnads- och anläggningsarbeten. Webbplatsen innehåller vägledning och en strykmall i wordformat. Observera att mallen är just en strykmall - alla risker som inte är relevanta för det aktuella projektet ska strykas bort.


www.ampguiden.net