Produktionsplanering Betong

Branschgemensamt verktyg för planering av betonggjutningar

Med effektiva programverktyg kan platschefen lätt planera sina gjutningar och i förväg bedöma och förbereda sig inför gjutningen – tid och kvalitet är pengar!


Ett nytt modulbaserat verktyg för branschens aktörer – Produktionsplanering Betong – har tagits fram av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Verktyget har utvecklat många nya funktioner för att hjälpa och stödja platschefens planering av sina gjutningar. Det nya verktyget ger även ett stöd till betongtillverkare och projekterade och föreskrivande konsulter.

Programmet är modulbaserat. Hittills (december 2015) har en modul lanserats - temperaturutveckling och hållfasthetstillväxt.

Nästa modul kommer att behandla uttorkning och fukttillstånd - denna modul är kommer att lanseras under 2016.

En förstudie har startats för att undersöka möjligheten att utveckla en tredje modul för spänningsanalys och sprickriskberäkning .