13763 Avslutat
Kan VR förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering?

Genomfördes: 2019-10-01 – 2021-02-15

Sammanfattning

I det här projektet har man studerat VR-tekniken och utvärderat arbetet på sex olika arbetsplatser/projekt där projektering och produktion har pågått parallellt. Metoden man använt är intervjuer, enkätundersökning, samt observation "på plats" eller på virtuell plats! Resultatet från studien visar att det finns stora möjligheter med – och i viss mån också ett behov av – att låta personal från produktionen använda VR-teknik för granskning, planering och arbetsberedning. Genom att involvera och ta tillvara på produktionspersonalens kunskaper och insikt har man kunnat tillföra nya lösningar. VR har definitivt möjlighet att förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering och VR-tekniken har ett värde och är mogen för att användas kontinuerligt i skarpa projekt.

Projektansvarig

Projektansvarig
NCC Sverige AB
Projektledare
Mikael Johansson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier
Digitalisering