13671 Avslutat
Checklista för olycksövningar i byggbranschen

Genomfördes: 2019-03-01 – 2021-09-30

Sammanfattning

Resultatet, ”verktyget”, mynnade ut i en checklista för planering inför en
olycksövning. Till checklistan togs det även fram en bilaga med olika
övningsexempel. Att få hjälp och stöd i en checklista för hur man ska gå tillväga i sin planering kan underlätta i allra högsta grad. Det finns bland annat praktiska saker som behöver ses över oavsett storlek på övningen och som det annars är lätt att missa. Att i god tid i planera inför en olycksövning är A och O för det är mycket som behöver tänkas igenom. Checklistan är ett bra stöd för att åstadkomma en lyckad och bra genomförd olycksövning.

Projektansvarig

Projektansvarig
Brixly AB
Projektledare
Tobias Hagrenius

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier
KMA – arbetsmiljö