13862 Avslutat
Klimatpositiva P-hus vid nybyggnation

Genomfördes: 2020-05-09 – 2021-04-30

Sammanfattning

Klimatpositiva P-hus är ett projekt där man tillämpade LFM30:s Metod för Klimatbudget på fyra pilotbyggnader (p-hus), för att identifiera vad ett klimatpositivt p-hus är, samt hur ett företag kan målstyra och upphandlingsstyra i enlighet med en klimatbudget. Resultat från 4 pilotbyggnader visar att det är möjligt, oberoende av byggmetod/materialval, att kraftigt minska sina utsläpp i enlighet med LFM30:s klimatlöfte, från ett nuläge för ett traditionellt byggt p-hus på ca 277 till under ett preliminärt målgränsvärde 170 kg CO2e/ljus BTA (A1-A5) satt i SBUF-projektet.

Projektansvarig

Projektansvarig
Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Projektledare
andreas.holmgren@ottobygg.se