Tilläggsmätningar till SBUF 13560 Framtidens golvsystem med modern, tät btg

Pågår: 2021-12-01 – 2023-01-15

Sammanfattning

I SBUF 13560 har framtagning av hela golvsystem från gjutning, uttorkning och hårdnande till avjämning och pålimning av ytskikt utförts. Under två års tid har 14 st kompletta golvkonstruktioner i form av provkroppar gjutna på SJ-pallar studerats. Uppföljning av vad som händer i golven har utförts med hjälp av både fukt- och emissionsmätningar under och över ytskikten under 2 år från mattläggning. Mätningarna som har resulterat i oförutsedda och överraskande resultat har utförts i en omfattning och över en tidsperiod som inte utförts tidigare. Den mest omfattande jämförbara studien från SBUF 13599 samt 13752 täcker endast 6 månader efter mattläggning. Då många mätningar i SBUF 13560 är av förstörande karaktär med uttagna prov och borrade hål i plattorna finns det endast ett begränsat utrymme per yta mätobjekt. Vid avslutning av SBUF 13560 har det visat sig att det finns utrymme på plattorna för en fullständig omgång till inkl. skiktmätning för hela plattdjupet. Det finns alltså en unik möjlighet att utnyttja de sista delarna av mätobjekten för en 3-års uppföljning av samtliga mätvärden. Fukt och emissioner i golvkonstruktioner är ett stort problemområde i branschen. Det vore därför av värde att följa upp tidigare mätningar för att öka kunskapen och bekräfta misstänkta trender. Det är inte ovanligt att problem uppstår långt efter byggtiden som är svårförklarade varvid detta tilläggsprojekt skulle kunna bidra med att tillföra ytterligare kunskap på området.

Projektansvarig

Projektansvarig
Byggföretagen
Projektledare
Ted Rapp