11148 Avslutat
Fuktdimensionering - Utveckling av krypgrunden

Genomfördes: 2002-04-01 – 2002-12-31

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Har syftat till att bygga upp en kunskapsplattform som medger utformning av fuktsäkra uteluftsventilerade kryprumsgrunder med minimal risk för fuktproblem och mögelpåväxt i anslutande byggnadsdelar. Har lett till konkreta råd och typlösningar som direkt kan användas vid konstruktion och och produktion av småhusgrunder. Samarbete med Chalmers och SP.
Projektet redovisas i rapporten "Utveckling av krypgrunden", Lars Nilsson, Skanska Teknik, och Lars-Erik Harderup, Byggnadsfysik, LTH, 2003 (56 sid).

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska Teknik AB
Projektledare
Lars Nilsson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Relaterade projekt
Ämneskategorier
Husbyggnad KMA – arbetsmiljö