14050 Avslutat
Få fart på nyttiggörande av FOI-projekt inom samhällsbyggnadssektorn

Genomfördes: 2021-08-31 – 2022-05-23

Sammanfattning

Projektets syfte har varit att paketera förstudieresultatet från "Guide för nyttiggörande forsknings- och innovationsprojekt i samhällsbyggnadssektorn" i ett, till olika branschorganisationers företagsmedlemmar, anpassat material för hur man kan dra nytta av alla goda projekt- och arbetsresultat i branschen. i den förstudien nämndes ett antal framgångsfaktorer för att lyckas i arbetet och i denna projektrapport har de utvecklats ytterligare och kommuniceras även i film och en digital folder som kan användas i företagets utvecklingsarbete.

Projektansvarig

Projektansvarig
Installatörsföretagen
Projektledare
Karin Färnevik

Relaterade projekt & ämneskategorier

Relaterade projekt
Ämneskategorier
Vägledningar & checklistor Husbyggnad Bro & Anläggning Installation