13560 Avslutat
Framtidens golvsystem med modern, tät betong

Genomfördes: 2018-08-31 – 2021-11-30

Sammanfattning

Modern, tät betong samspelar fuktmässigt på ett annat sätt med intilliggande material än betong med ett rent Portlandcement på vilket merparten av dagens fuktkunskap baserar sig. Ett antal SBUF-projekt bedrivna mellan 2015-2018 indikerar att den moderna, täta betongen möjliggör ett annat synsätt och annan hantering än praxis i dag gällande golvkonstruktioner och uttorkning. Rätt hanterat skulle detta kunna möjliggöra väsentligt kortare uttorkningstider.

Projektansvarig

Projektansvarig
Byggföretagen
Projektledare
Ted Rapp