Bygglyftet - innehåll och förutsättningar för ett utvecklingsprogram

Pågår: 2021-05-16 – 2022-06-30

Sammanfattning

Vi vill utveckla ett nytt program, Bygglyftet. Sverige står inför utmaningen att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 där nettoutsläppen i Sverige ska vara noll till 2045. Det här projektet tar ett initiativ till förbättringsprogram. Bygglyftet ska bygga företagens egna drivkrafter och utveckla deras förmåga att förändra sina arbetssätt. Ledstjärnan för det arbetssätt som eftersträvas bygger på kunskapsåterföring och lärande som medel för ständig förbättring och utveckling och hur det bidrar till hur ett företag kan skapa värde för sig själv, sina kunder och för samhället.

Syftet med projektet är konkretisera innehållet i Bygglyftet och därigenom förutsättningar för att möta de framtida utmaningar som byggsektorn står inför. Arbetet kommer att utgå från tidigare kunskaper och erfarenheter. Kommunikationen ska påbörjas i samband med projektstart och utgå från det övergripande syftet med Bygglyftet med tydligt mål att locka till engagemang och nyfikenhet till att vilja vara med.

Projektansvarig

Projektansvarig
Byggföretagen
Projektledare
Kajsa Simu

Relaterade projekt & ämneskategorier

Tidigare projekt
Ämneskategorier