Ansökan

Välkommen till SBUF:s ansökningsformulär. Här börjar registreringen av din ansökan.

I ansökan kommer du att ledas igenom ansökningsrutinen och när alla uppgifter, och filen med din projektbeskrivning, är på plats startar du ansökningsprocessen genom att du bjuder in projektparterna (projektledaren och det sökande företagets firmatecknare) att underteckna ansökan med BankID. Läs mer på sidan "Så här gör du".

Din ansökan behandlas i nästkommande mötesomgång hos SBUF.

Till ansökan