A. Bakgrund

Avsnittet Bakgrund bör innehålla några ord om problemställningen och kort historik kring problemet. Vad man vet och hur man gör i dagsläget?

När man i projektplanen beskriver bakgrunden till ett projekt bör det ingå:

  • en första kartläggning av problemet
  • en kort redogörelse för tidigare försök att lösa det

Uppgifter som bör finnas med under denna rubrik är till exempel:

  • viktigare personkontakter under kartläggningen
  • viktiga artiklar och rapporter som lästs om problemet
  • hur detta basmaterial har utnyttjats i projektplanen

Om problemet är stort och komplicerat bör man överväga att göra kartläggningen till en separat förstudie, och först därefter gå vidare till huvudprojektet.

Det finns även projekt som enbart går ut på att åstadkomma en läsvänlig översikt över ett aktuellt problemområde. En sådan översikt kallas ibland "state of the art".

Hjälp vid kartläggning

Organisationer verksamma inom forskning och utveckling inom byggsektorn