Frågor & Svar om avslutning av projekt


Fråga: Vad har SBUF för faktureringsadress?

Svar: Vi använder företaget InExchanges faktureringssystem. E-postadressen för pdf-fakturor är: FE8020107051@dokumentkompetens.com. Varje faktura behöver skickas i ett ”eget” e-postmeddelande.

Adress att ange på pdf-fakturan:

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond
FE8020107051
832 80 Frösön

Fakturor som avser forskning- eller utvecklingsbidrag behöver innehålla uppgift om projektnummer. Är referensen eller projektnumret felaktigt stoppas fakturan.

Fråga: Jag är färdig med mitt utvecklingsprojekt och ska börja sammanställa slutrapporten. Måste jag använda SBUF:s rapportmall?

Svar: Nej, den är inte obligatorisk. Huvudsaken är att slutrapporten innehåller information enligt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds anvisningar. Fördelen med SBUF:s mall är att den innehåller rubriker och vägledning som leder till en komplett och tydlig slutrapport.


Fråga: Jag är klar med mitt forskningsprojekt och avhandlingen är färdig. Måste jag skriva en separat slutrapport till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond?

Svar: Din akademiska avhandling duger fint som slutredovisning till SBUF. Vi kräver dock också att avhandlingen innehåller eller kompletteras med en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. Omfattningen bör vara 4 – 8 sidor.


Fråga: Nu har jag lämnat in slutredovisningen. När kan jag skicka slutfakturan?

Svar: Du kan skicka slutfakturan tillsammans med slutredovisning och underlag till kunskapsspridning. Betalningsdatum måste dock ligga efter det att SBUF:s mötesomgång är avslutad. Ansöknings- och rapporteringstider