Underlag till kunskapsspridning

Projektet ska lämna underlag för kunskapsspridning till SBUF för att kommunicera projektets resultat i SBUF:s (och projektorganisationens) kanaler.

Underlaget ska innehålla

  • En mycket kort text på mellan 1 000 – 4 000 tecken
  • Ett illustrerande foto/bild
  • Länk till eventuell framtagen produkt (t ex vägledning/handbok/webbplats/app)

Texten ska beskriva (i fallande ordning: slutsats, resultat, syfte, bakgrund och nyckelord). Lägg till SBUF-projektnummer. Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond kommer att redigera materialet redaktionellt.

Lämna underlaget på Mina sidor.

När slutredovisningen är komplett kan projektet slutfaktureras.