Underlag till kunskapsspridning

Projektorganisationen ansvarar för att kommunicera i projektorganisationens kanaler.

Projektet ska när som helst, och senast i samband med att slutrapport skickas in till SBUF, lämna underlag till kunskapsspridning, för kommunikation av projektets resultat i SBUF:s kommunikationskanaler. Logga in på SBUF:s webbplats Logga in och lämna underlaget där. Vi förbehåller oss rätten att ändra inlämnat underlag redaktionellt.

Underlaget ska innehålla:

  • Ett illustrerande foto/bild/illustration/figur av ett diagram, eller liknande
  • En kort text på cirka 1 000 tecken där slutsats framgår
  • I förekommande fall, länk till eventuell framtagen produkt (t ex vägledning/handbok/webbplats/app)

När slutredovisningen är komplett kan projektet slutfaktureras.

 

Villkor för projektbidrag