Underlag till kunskapsspridning

Projektet ska när som helst och senast i samband med att slutrapport skickas in för godkännande lämna underlag till kunskapsspridning till SBUF för att kommunicera projektets resultat i SBUF:s (och i projektorganisationens) kanaler.

Underlaget ska innehålla:

  • Ett illustrerande foto/bild/illustration/figur av ett diagram, eller liknande
  • En kort text på cirka 1 000 tecken med en slutsats 
  • Länk till eventuell framtagen produkt (t ex vägledning/handbok/webbplats/app)

När slutredovisningen är komplett kan projektet slutfaktureras.

Lämna underlaget på Mina sidor.