Ett säkert arbete

AMP Guiden är ett digitalt hjälpmedel för dig som arbetar med arbetsmiljöplaner bestående av information om arbetsmiljöplanen och arbetet med densamma samt ett malldokument för arbetsmiljöplaner. Läs mer

Ladda hem AMP-Guiden  Download AMP-Guiden

Arbetsmiljöplanen är ett samlingsdokument för arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen. Planen är ett hjälp- och styrmedel för ett säkert och tryggt arbete.

Mer om Arbetsmiljöplanen

Utbilda dig

Arbetsmiljöfrågan är komplex och kräver såväl utbildning som erfarenhet av de inblandade. Det krävs kunskap om lagstiftning, kunskap om aktuella områden (ställningar, heta arbeten etc.), med mera. Nedan ges några förslag till arbetsmiljörelaterade utbildningar.

Entreprenörsskolan

Entreprenörsskolan erbjuder ett stort antal utbildningar som kan öka företagets och medarbetares kunskaper och kompetens.
eskolan.sverigesbyggindustrier.se

En säker arbetsplats

Med denna interaktiva introduktion höjer du kunskaper och medvetenheten kring säkerhet och arbetsmiljö.
www.ensakerarbetsplats.se | www.asafeconstructionsite.se

AMP-Guiden

Ett malldokument över hur en arbetsmiljöplan kan utformas inklusive förslag på riskreducerande åtgärder finns framtagen för att du enklare ska kunna komma igång med arbetsmiljöplanen. 

Läs mer om AMP-Guiden

Statistik

Rapporterade fall inom Byggindustri som resulterade i arbetsfrånvaro till Arbetsmiljöverket.
Statistiken baseras på antal inkomna anmälningar t.o.m 2016-03-18 för 2015. Källa: Arbetsmiljöverket.

3409 olyckor

Arbetsolyckor med sjukfrånvaro 2015

39%
25%
15%
9%
7%
5%

1331   Fordonskollision, påkörd av maskiner, verktyg, eller djur

846   Fall

523   Feltramp, lyft, annan överbelastning

324   Material föll, rasade, brast eller sprängdes

228   Slog emot något, trampade på något vasst

159   Övriga

777sjukdomar

Arbetssjukdomar 2015

58%
24%
8%
5%
5%

449   Ergonomiska belastningsskador

190   Fysikaliska orsaker

63   Kemiska eller biologiska orsaker

39   Sociala och organisatoriska orsaker

39   Övriga