Villkor för registrering av AMP-Guiden

Genom att registrera din nedladdning av AMP-Guiden ger du ditt medgivande att SBUF får lagra ditt namn och din e-postadress. Uppgifterna är avsedda att användas för kommunikation med användarna vid uppdateringar av AMP-mallen, regeländringar från Arbetsmiljöverket och liknande. Kommunikation med användarna sker genom ett elektroniskt nyhetsbrev till angiven e-postadress.

SBUF kommer inte att använda lagrad information på annat sätt än som beskrivs ovan och inte heller föra lagrad information vidare till tredje part.