Betongsandwichelement och fukt

Bilden visar orsaker till inläckage vid betongsandwichelement som ytterväggar.
Bilden visar orsaker till inläckage vid betongsandwichelement som ytterväggar.

Inventering av fuktproblem när betongsandwichelement används som ytterväggar.

06 september 2020 Husbyggnad
Det förekommer problem med vatteninträngning vid användning av prefabricerade betongsandwichelement.

Oftast är det genom elementskarvar och fogar samt vid fönster som fukten tar sig in.

Ett återkommande problem vid betongsandwichelement som ytterväggar upplevs också vara anslutningar. Till exempel bjälklagsanslutningar och anslutningar till balkonger.

Kontakt

Linda Martinsson Skanska Sverige AB linda.martinsson@skanska.se

Följ oss