Drivkraft för att digitalisera branschen

En liten och förhållandevis homogen grupp av individer som samverkar i syfte att åstadkomma förändring från insidan av en organisation, så kallade ”förändringsfickor” kan vara drivkraft för att digitalisera branschen.
En liten och förhållandevis homogen grupp av individer som samverkar i syfte att åstadkomma förändring från insidan av en organisation, så kallade ”förändringsfickor” kan vara drivkraft för att digitalisera branschen.

Enskilda personer och grupper förändrar organisationen och strategiska beslut.

10 juni 2021 Husbyggnad Digitalisering

En liten och förhållandevis homogen grupp av individer som samverkar i syfte att åstadkomma förändring från insidan av en organisation, så kallade ”förändringsfickor” kan vara drivkraft för att digitalisera branschen. Det har konstaterats i det Smart Built Environment (SBE) finansierade projektet ”Hinder och drivkrafter för en digitaliseringsdriven branschutveckling”.

Enligt litteraturen krävs det fem förutsättningar för att det arbete som sker i förändringsfickor skall få fotfäste i organisationen: Föreställningsförmåga, ambition och riskbenägenhet, positionering, normbrytande, samt politisk slughet. När det gäller riskbenägenheten visar resultaten att den förutsättningen är mer kopplad till beslutsfattare i de projekt där nya digitala verktyg ska testas.

En direkt åtgärd för att stödja ambitionerna i förändringsfickorna och hantera en låg riskbenägenhet hos projektetens beslutsfattare är att organisationen skapar en separat budget för att genomföra test med digitala verktyg i ett projekt.

Personerna i förändringsfickorna får möjlighet att positionerna sig i sammanhang där strategiska beslut tas, både på företagsnivå och på projektnivå, för att nå ut med hur digitalisering kan utveckla företaget.

Frågorna som ställs i denna studie är:

  • Varför den digitaliseringsdrivna förändringen som förändringsfickorna vill åstadkomma inte är allmänt utbredd.
  • Hur kan organisationerna stödja dessa förändringsfickors positiva inverkan?
  • Mot denna bakgrund var syftet att analysera orsakerna till förändringsfickornas begränsningar, samt förstå dess roll för en ökad digital transformering.

Kontakt

Henrik Linderoth Tekniska högskolan i Jönköping Henrik.Linderoth@ju.se

Följ oss